כחלק מבחינת השימור ככלי רלוונטי ומשמעותי לעשייה התכנונית במרחב בישראל, תתמקד העשייה השנה בסטודיו בבחינת אתרים ומרקמי שימור תחת הכותרת: "עירוניות ערבית". במסגרת נושא כולל זה יועלו לדיון שאלות תאורטיות ופרקטיות גם יחד, הקושרות פרקטיקות, דילמות וערכים אדריכליים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. הסמסטר הראשון יתמקד בשימור ב עיר נצרת ובאתרים בתוך מארג מסורתי. במסגרת זו ידונו נושאים הנוגעים לשימור ותיירות, שימור וקיימות, צרכי הקהילות הנוכחיות ומורשתן.

הסמסטר השני יפנה זרקור למבנה חצר בעיר העתיקה. המבנה שנבחר אופייני למרקם אולם בעל מאפיינים ייחודיים והוא ייבחן ראשית, בהקשר הכללי ושנית, במאפייניו הייחודיים. זיהוי הערכים הייחודיים הראויים לשימור יאפשר לפחת בהמשך הסמסטר דרכים בהן ניתן לשנות ולהוסיף בניה תוך שימור הערכים שזוהו.

16.9.2013

ברוכים הבאים לסמסטר א 2013

שלום רב
בבלוג יתפרסמו עדכונים וכן יש קישורים למאמרים מהקורס התומך
כדי לקבל עדכונים יש להרשם לבלוג,
כדאי גם לפתוח בלוג אישי (ראו הוראות בסוף הבלוג)
ולעשות קישור בין הבלוג האישי, שבו תציגו את חומרי הסטודיו שלכם,
לבין הבלוג של היחידה 
בברכת הצלחה,
שמוליק, ענת ואחמד
וגם ברק מרחוק..

אין תגובות: