כחלק מבחינת השימור ככלי רלוונטי ומשמעותי לעשייה התכנונית במרחב בישראל, תתמקד העשייה השנה בסטודיו בבחינת אתרים ומרקמי שימור תחת הכותרת: "עירוניות ערבית". במסגרת נושא כולל זה יועלו לדיון שאלות תאורטיות ופרקטיות גם יחד, הקושרות פרקטיקות, דילמות וערכים אדריכליים, חברתיים, כלכליים ופוליטיים. הסמסטר הראשון יתמקד בשימור ב עיר נצרת ובאתרים בתוך מארג מסורתי. במסגרת זו ידונו נושאים הנוגעים לשימור ותיירות, שימור וקיימות, צרכי הקהילות הנוכחיות ומורשתן.

הסמסטר השני יפנה זרקור למבנה חצר בעיר העתיקה. המבנה שנבחר אופייני למרקם אולם בעל מאפיינים ייחודיים והוא ייבחן ראשית, בהקשר הכללי ושנית, במאפייניו הייחודיים. זיהוי הערכים הייחודיים הראויים לשימור יאפשר לפחת בהמשך הסמסטר דרכים בהן ניתן לשנות ולהוסיף בניה תוך שימור הערכים שזוהו.

30.11.2011

ברוכים הבאים לסמסטר א תשע"ב.
יש לפתוח בלוג אישי לכל פרוייקט או סטודנט ולשלוח את הקישור אלי. קישור גם לבלוג ו גם את המייל האישי. כך אוכל להוסיף אתכם לבלוג כדי שתוכלו לפרסם רשומות וכן קישור לבלוג האישי כך שבלוג זה ירכז את כל הבלוגים כולם לחשיפה ברשת.
לפתיחת בלוג אישי:

https://www.blogger.com/start
סרטוני הדרכה בסיסיים
http://www.youtube.com/BloggerHelp

לעידכונים ניתן להרשם לבלוג.